Skip to Content

Del 1: Vad är SRHR?

Folkhälsomyndighetens definition av SRHR

Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till samtliga aspekter av sexualitet och reproduktion, inte bara avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller skada. Därför måste ett positivt synsätt på sexualitet och reproduktion beakta den roll som njutbara sexuella relationer, förtroende och kommunikation spelar för självkänslan och det allmänna välbefinnandet. Alla människor har rätt att själva fatta beslut om den egna kroppen och ha tillgång till tjänster som stödjer den rätten.
För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa krävs erkännande av sexuella och reproduktiva rättigheter, som baseras på mänskliga rättigheter för alla att:

  • få sin kroppsliga integritet, personliga sfär och självbestämmanderätt respekterad
  • fritt definiera sin egen sexualitet, inklusive sin sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck
  • bestämma om och när man vill vara sexuellt aktiv
  • själv välja sexpartner
  • ha säkra och njutbara sexuella erfarenheter
  • avgöra om, när och med vem man ska ingå äktenskap
  • bestämma om, när och hur man skaffar barn och hur många barn man vill ha
  • under hela livet ha tillgång till information, resurser, tjänster och stöd som krävs för att uppnå det som nämnts ovan, fritt från diskriminering, tvång, utnyttjande och våld

Vi som jobbar i Göteborgs Stad har en viktig roll i att erbjuda information och stöd för att bidra till god sexuell hälsa!

Back to top