Skip to Content

Personer som har migrerat till Sverige

SRHR-tolkar hos Tolkförmedling Väst

En tolk med goda kunskaper om SRHR kan vara avgörande för ett bra samtal. På Tolkförmedling Väst kan du boka en SRHR-tolk som är utbildad för att tolka samtal som rör sexualitet, relationer, hbtq, normmedvetenhet och andra SRHR områden. Tänk på att du aldrig kan veta i förhand precis vad ett samtal kan komma att handla om. SRHR-tolkars kompetens kan komma till användning oftare än vad du kanske tror. Säg till när du bokar att det är en SRHR-tolk du vill ha.

Alla SRHR-tolkar har genomgått utbildningen Tolkbart – en SRHR-utbildning för tolkar. Det är en två dagar lång utbildning som hålls av SRHR-teamet i Göteborgs Stad och Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen i samarbete med Tolkförmedling Väst

Back to top