Skip to Content

Personer som har migrerat till Sverige

Migration kan medföra riskutsatthet

Människor, oavsett bakgrund, som lever i riskutsatthet generellt har större riskutsatthet även sexuellt. Till exempel om man saknar bostad, säljer sex, använder droger eller har psykisk ohälsa. Insatser för dessa grupper behöver vara tillgängliga även för personer som har flyttat till Sverige. Många vittnar också om att migrationen i sig har medfört en stor riskutsatthet. Sexuella övergrepp under en flykt är till exempel inte ovanligt.

Back to top