Skip to Content

Personer som har migrerat till Sverige

Reflektionsfrågor:

  • På vilket sätt tror du att dina föreställningar om dem du möter påverkar vilken information du ger eller vilka frågor du ställer?
  • Hur pratar ni om sexualitetsfrågor i er verksamhet?
Back to top