Skip to Content

Personer som har migrerat till Sverige

Sämre tillgång till information och stöd

Alla har rätt till information, resurser, tjänster och stöd i förhållande till sexualitet och reproduktion. Personer som har flyttat till Sverige har generellt en sämre tillgång till det än andra. Det finns alltså en bristande tillgänglighet. Som ny i ett land är det samtidigt nödvändigt med orientering om var man kan vända sig för den typen av stöd, vilka rättigheter som gäller etc.

Back to top