Skip to Content

Personer som har migrerat till Sverige

Information om hiv och testning

Idag kan man med behandling leva ett helt långt liv med hiv, utan risk att överföra det till andra. Personer som har flyttat från områden med hög förekomst av hiv har större risk både att ha hiv och att få hiv efter flytten. Personer som flyttat hit är överrepresenterade bland dem som får sin hivdiagnos och därmed också sin behandling sent. Till dessa grupper är det alltså extra angeläget att nå ut med information och hivtestning för att säkerställa rätten till vård och behandling för alla som lever med hiv.

Back to top