Skip to Content

Del 2: Hur gör vi då?

PLISSIT

PLISSIT är en modell som kan vara hjälpsam för att tydliggöra när, var och hur olika insatser kopplade till sexualitet kan göras. Framför allt visar PLISSIT att inte alla behöver vara experter för att hantera frågor om sexualitet i sitt arbete. Det finns fyra nivåer i modellen. Det krävs ökad kunskap och kompetens ju längre ner du kommer. De allra flesta befinner sig på de översta nivåerna. 

Back to top