Skip to Content

Del 2: Hur gör vi då?

Stötta eller hänvisa vidare

Ibland är svaret enkelt – kanske du bara behöver ge grundläggande information eller sexualupplysning Det är också helt okej att inte veta svaret! Hjälp personen vidare till rätt stöd. För att ge specifik rådgivning och sexologisk behandling finns verksamheter så som elevhälsan, ungdomsmottagningar, Mika-mottagningen1, KAST2 och Stödcentrum för brottsutsatta. Ha en lista tillgänglig på verksamheter och organisationer som jobbar med frågor på SRHR-området. Du kan också hjälpa till att googla, eller ringa runt.

Men kom ihåg, personen kom till just dig av en anledning. Vårda det förtroendet och håll kvar personen tills du vet att den har fått fortsatt hjälp.


1 Mika-mottagningen vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning, av att skada sig med sex och/eller har varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål.

2 KAST vänder sig till den som köper sexuella tjänster eller som upplever sig ha ett tvångsmässigt sexuellt beteende. Även anhöriga är välkomna.

Back to top