Skip to Content

Del 2: Hur gör vi då?

Grundläggande information

Nästa nivå, att ge grundläggande information, är också relevant för många verksamheter så som boenden, socialkontor, bibliotek, medborgarkontor och hälsotek. Det kan handla om att ge en broschyr, att hänvisa rätt eller att ge grundläggande sexualupplysning.

Kan det vara relevant att ge begränsad information om kroppen eller om könssjukdomar? Vart hänvisar vi personer som behöver stöd vid utsatthet?

Back to top