Skip to Content

Del 2: Hur gör vi då?

Alla verksamheter förväntas inte kunna svara på alla frågor, men det behöver finnas en öppenhet för att kunna möta och ta emot dem.

Det ska också finnas förutsättningar för att kunna hänvisa vidare.

Back to top