Skip to Content

Del 2: Hur gör vi då?

Specifik rådgivning och sexologisk behandling

På de två sista nivåerna; specifik rådgivning och sexologisk behandling, handlar det om rådgivning, behandling, terapier och förändringsarbete på en mer avancerad nivå. Exempel på verksamheter som finns där är elevhälsan, ungdomsmottagningar, Mika-mottagningen, KAST och Stödcentrum för brottsutsatta. I andra verksamheter ska vi inte jobba på de här nivåerna.

Back to top