Skip to Content

Del 2: Hur gör vi då?

Reflektionsfråga:

  • Vilken nivå i Plissit befinner sig din verksamhet på? Hur kan ni lyfta SRHR-relaterade frågor mer? Diskutera gärna med en kollega.
Back to top