Skip to Content

Del 2: Hur gör vi då?

Prata om sexualitet
– när, var, hur?

Oavsett vilka du möter i ditt arbete, exempelvis inom socialtjänsten, i skolan eller äldreomsorgen, så kan du göra stor skillnad bara genom att öppna upp för möjligheten till samtal om sexualitet och SRHR. Genom att signalera att det är okej att ställa frågor så kan personer du möter känna sig sedda och lyssnade på och få hjälp med att bli hänvisad rätt.

Back to top