Skip to Content

Del 2: Hur gör vi då?

Jag brukar
alltid ställa frågor om den sexuella hälsan också, är det ok med dig?

Tillåtelse att tala om sexualitet

Den första nivån handlar om att skapa tillåtelse att prata om sexualitet. Det är triangelns största del där de allra flesta befinner sig. Att skapa tillåtelse att tala om sexualitet är viktigt i många verksamheter i Göteborgs stad. Det berör allt från socialtjänst och äldreboenden till öppna förskolor och lägerverksamhet.

Här handlar det om att signalera att det är okej att ställa frågor och prata om sexualitet. Det kan till exempel göras genom att ha regnbågsflaggor och broschyrer synligt och att ställa frågor om sexuell hälsa. Tillåtelsen innebär också att inhämta tillåtelse från den man möter genom att fråga om det är ok att prata om sexualitet. Däremot behöver du inte ha alla svar! Det går bra att hänvisa vidare om det behövs mer hjälp än vad du kan ge.

Back to top