Skip to Content

Personer som har migrerat till Sverige

Olika bakgrunder och erfarenheter

Personer som har migrerat till Sverige är en grupp med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter och de har flyttat av en mängd olika orsaker. Det enda vi vet att de har gemensamt är just erfarenheten att ha lämnat sina ursprungsländer och flyttat hit. Kunskapsnivån och behoven kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter varierar också stort. Vi behöver alltså kunna möta varje individ där den befinner sig.

Back to top