Skip to Content

Personer som har migrerat till Sverige

Säkra tillgången till kunskap

Även om variationen är stor så vet vi att många som flyttar till Sverige har låg kunskap om kropp, anatomi, sexualitet och reproduktion. Det kan bero på bristfällig sexualundervisning och svårtillgänglig information i ursprungslandet eller att långvarig flykt har resulterat i bristande tillgång till skolgång och utbildning generellt. Vi behöver säkra att alla får tillgång till den typen av kunskap.

Back to top