Skip to Content

Personer som har migrerat till Sverige

Våra föreställningar som hinder

Ibland gör föreställningar om personer från ett visst land eller region att de inte erbjuds samma information, stöd eller vård som andra. Eller att vi hoppar över allt vi lärt oss om normmedvetet bemötande för att vi är rädda att förolämpa någon. Det kan leda till att rätten till information och stöd inte tillgodoses eller att personer inte får den hjälp de behöver. Konsekvenserna av det kan bli allvarliga.

För ett likvärdigt bemötande är det också, som alltid när vi jobbar med SRHR, viktigt att ha ett positivt förhållningssätt till sexualitet. Att inte endast fokusera på riskutsatthet, sexuellt överförbara infektioner och ohälsa, utan även inkludera lust, njutning och välbefinnande.

Back to top