Skip to Content

Del 3: SRHR för alla?

SRHR för alla?

Rätten till hälsa handlar om att tillgången till information, resurser, tjänster och stöd som behövs ska vara god och lika för alla. Det gäller inte minst för sexuell och reproduktiv hälsa! Så ser det dock inte ut, vare sig i Göteborg eller i resten av landet. Idag har flera grupper sämre tillgång till sina rättigheter och konsekvensen av det kan bli en försämrad såväl generell som sexuell och reproduktiv hälsa. Det gäller till exempel personer med funktionsnedsättning, äldre, personer som migrerat till Sverige, de som lever i social utsatthet och hbtq-personer. Vi behöver bli bättre på att nå dessa grupper med den information, rådgivning och stöd som de behöver. Det är viktigt att börja arbeta med frågor som rör sexualitet, identitet och integritet i tidig ålder. Därför är även barn och unga viktiga målgrupper för det främjande och förebyggande arbetet.

Vilka möter du i ditt arbete?

Back to top