Skip to Content

Barn och unga

Att prata SRHR genom hela uppväxten

Att tidigt lyfta frågor som rör SRHR på ett åldersadekvat sätt skapar förutsättningar för barn att känna stolthet och trygghet över kroppen samt stärker barns integritet och påverkar förmågan till gränssättning. Ju tidigare arbetet med att främja sexuell och reproduktiv hälsa startar, desto mer framgångsrikt blir det.

Sex- och samlevnadsundervisningen är central för att ge grundläggande kunskap om SRHR till barn och unga. Det är dock bara hälften av unga mellan 15 och 29 år som upplever att de fått tillräckliga kunskaper via skolan för att ta hand om sin sexuella hälsa. Det man vill lära sig mer om är genus, jämställdhet, relationer och hbtq.

Läs mer om Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen här samt rapporten: “Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige – UngKAB15 – en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–29 år” här

Back to top