Skip to Content

Barn och unga

Sexualitet och relationer på internet

Internet ger idag en obegränsad tillgång för ungdomar till både information och sexuellt material av andra slag och de flesta unga anger nätet som en av sina främsta informationskällor till frågor som berör sexualitet. Internet erbjuder också möjligheten att skapa kontakter och vänskaper utanför sin geografiska närhet. Det öppnar upp för möjligheten till stärkande identitetsskapande, inte minst för grupper som avviker från normen så som hbtq-personer eller unga med funktionsnedsättningar.

Back to top