Skip to Content

Barn och unga

Ungas sexuella erfarenheter

Övergången från barndom till ungdom och senare till vuxen innebär att pröva de egna uppfattningarna om sexualitetsnormer, och samtidigt samla egna erfarenheter. Att ha med sig positiva sexuella erfarenheter och ett stödjande förhållningssätt från omgivningen kan påverka ungas sexuella hälsa i en positiv riktning.

Unga och unga vuxna upplever generellt en god hälsa, men det finns skillnader mellan olika grupper. Ungdomar rapporterar generellt en högre utsatthet än vuxna när det gäller sexualbrott, och tjejer och kvinnor är överlag mer utsatta än män. I en studie om ungas sexualitet och hälsa (UngKAB15) svarade så många som 40 procent att de någon gång i sitt liv varit med om en sexuell handling mot deras vilja.

Läs hela rapporten här: “Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige – UngKAB15 – en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–29 år

Back to top