Skip to Content

Barn och unga

Prata om kropp och sexualitet med barn

Sexualiteten är en del av att vara människa och finns med livet igenom. För att skapa goda förutsättningar för sexuell hälsa behöver barn en förståelse för, och kunskap om, kroppen och sexualiteten. Barn som kan skapa en inre trygghet och självkänsla kring kroppen har bra förutsättningar för en hälsosam och lustbejakande sexualitet längre fram i livet.

Barnkonventionen slår fast att barn har rätt att uttrycka sin mening och att bli hörda och att de ska skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För att rättigheterna ska bli realiserade är det viktigt att vuxna stödjer barn, exempelvis genom att bygga upp ett ordförråd för att kunna uttrycka behov, gränser och erfarenheter.

Back to top