Skip to Content

Barn och unga

SRHR i förskolans läroplan (lpfö18)

  • förebygga diskriminering och kränkande behandling.
  • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet.
  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
  • ge barn möjlighet att stärka sin identitet och känna trygghet i den, samt medvetenhet om, och rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.
  • ge barn möjlighet att stärka sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
Back to top