Skip to Content

Hbtq-personer

Bra bemötande är hälsofrämjande

Kunskap om vad minoritetsstress innebär är viktigt att ha med oss när vi möter hbtq-personer och personer från andra minoritetsgrupper. Att bemötande från det omgivande samhället är den främsta orsaken till hbtq-gruppens sämre hälsa innebär också att när vi erbjuder andra upplevelser och gott bemötande så bidrar vi till bättre förutsättningar och förändring.

Back to top