Skip to Content

Hbtq-personer

Hbtq-personers hälsa

Gruppen har bland annat större utsatthet för diskriminering, hatbrott och våld än genomsnittsbefolkningen. Att ens identitet, alltså vem man är, leder till faktiska konsekvenser är en del av minoritetsstressen. En annan lika viktig del är förväntan och oro för att närsomhelst kunna mötas av dessa konsekvenser. Den oron grundar sig både i tidigare egna erfarenheter och vetskap om hur andra från samma grupp har bemötts.

Back to top