Skip to Content

Hbtq-personer

Hbtq-personers hälsa

Majoriteten av hbtq-personer mår bra. Men på gruppnivå har hbtq-personer en betydligt sämre både psykisk och fysisk hälsa än genomsnittsbefolkningen. Gruppen har mer beroendeproblematik, ett lägre socialt deltagande och lägre förtroende för samhällsinstanser.

Samhället präglas av en heteronorm. Det innebär att det är norm att vara heterosexuell och cisperson. Det innebär också att hbtq-personer bara genom att vara dem de är hela tiden bryter mot normer. Det är bemötandet av hbtq-personer av det omgivande samhället och så kallad minoritetsstress som är orsaken till gruppens sämre hälsa.

Back to top