Skip to Content

Hbtq-personer

Information som utgår från heteronormen

Information, resurser, tjänster och stöd som rör sexualitet tar ofta sin utgångspunkt i heteronormen. Det innebär att den i första hand vänder sig till heterosexuella cispersoner och missar information om sådant som hbtq-personer skulle behöva. Det gör att hbtq-personer i mindre utsträckning än andra får tillgång till information och stöd som är anpassade efter de egna behoven. Hbtq-personer upplever oftare än andra att sex och samlevnadsundervisningen i skolan inte ger det de behöver för att ta hand om sin sexuella hälsa.

Back to top