Skip to Content

Hbtq-personer

Om sexualitet och könsidentitet

Hbtq står för homosexuell, bisexuell, transperson och queer. Homosexuell och bisexuell är, precis som heterosexuell, sexualiteter. Det handlar alltså om vem vi attraheras av, blir kära i eller vill ligga med.

Trans däremot handlar om könsidentitet och könsuttryck, vem man känner sig som och hur man uttrycker kön med exempelvis kläder, smink och kroppsspråk. Det har alltså ingenting att göra med vem man blir kär i. Om man inte är transperson så är man cis-person.

Queer handlar om att bryta normer kring kön och sexualitet och kan alltså ha att göra med antingen könsidentitet, sexualitet eller både och.

Back to top