Skip to Content

Personer i social utsatthet

Personer i social utsatthet

Att leva i ett drogmissbruk ökar risken för sexuellt risktagande. Man kanske har sex på ett sätt man inte skulle ha nykter eller säljer sex för att finansiera missbruket. Ett långvarigt missbruk har ofta effekter på sexualiteten, vilket i sin tur kan påverka en behandlingsprocess. När en person, som kanske aldrig har haft sex nykter, går in i en behandlingsprocess, väcks ofta frågor om hur ens sexualitet kommer se ut utan drogerna.

Back to top