Skip to Content

Personer i social utsatthet

SRHR i socialt arbete

I socialt arbete träffar vi alltså personer med större riskutsatthet i förhållande till sexualitet, där den sexuella och reproduktiva hälsan riskerar att inte vara så god. Rätten till information, resurser, tjänster och stöd i förhållande till sexualitet har dessutom sannolikt inte blivit tillgodosedda.

Enligt lagstiftningen ska socialtjänsten främja människors ekonomiska och sociala trygghet samt jämlikhet i levnadsvillkor. Där ingår SRHR och det är därför vårt ansvar att inkludera det i det sociala arbetet.

Back to top