Skip to Content

Personer i social utsatthet

Reflektionsfråga:

  • Hur skulle du kunna ta upp sexualitet på ett relevant sätt med personerna du möter?

  • Tänk på:

    Socialarbetare har ofta en långvarig kontakt med klienter och är vana vid att arbeta med ett helhetsperspektiv utifrån olika aspekter av en persons livssituation och hälsa. Klienternas sammantagna livssituation kan förbättras genom att problem gällande sexuell hälsa och sexualitet kan adresseras och hanteras. Det kan också göra att klientens behov av andra insatser kan minska.

Back to top