Skip to Content

Personer i social utsatthet

Reflektionsfrågor:

  • Hur är förutsättningarna för trygga sexuella möten för dem du möter?
  • Har de till exempel tillgång till ett eget rum där de kan ta emot besök?

  • Tänk på:

    Att leva i hemlöshet påverkar möjligheten till att ha trygga sexuella relationer. Var har man sex om man inte har ett hem? Det är viktigt att se att det ofta finns en rationalitet även bakom riskfyllda beslut. Att ha sex, även om det är på en otrygg plats eller i en otrygg situation, kan vara en källa till närhet och bekräftelse eller status.

Back to top