Skip to Content

Äldre

Att åldras med hiv

Med dagens hivbehandling lever personer som har hiv lika länge som dem utan. Det innebär att gruppen äldre med hiv ökar. Redan nu är nästan hälften av personer som lever med hiv i Sverige över 50 år. Trots det finns bristande kunskaper både inom äldreomsorgen och samhället i stort om vad det innebär att leva och åldras med hiv.

Back to top