Skip to Content

Äldre

Reflektionsfrågor:

  • Hur ser det ut för de äldre du möter?
  • Har de möjlighet att bo med sin partner?
  • Har de ett eget rum eller annan möjlighet att stänga om sig?
  • Hur ser kunskaper och attityder kring de äldres sexualitet ut i er verksamhet?

  • Tänk på:

    Attityden till äldres sexualitet bland närstående, andra brukare, personal och arbetsledare påverkar bemötandet och är betydelsefull för den äldres sexuella välmående.

Back to top