Skip to Content

Äldre

Reflektionsfråga:

  • I vilka sammanhang lyfter ni frågor eller ger information om sexuell hälsa till de äldre ni möter?

  • Bra att veta:

    De allra flesta äldre ser frågor om sexualitet i hälsoundersökningar som både positiva och naturliga. Även personer som får palliativ vård uttrycker att de vill att personal ska lyfta frågor om intimitet och sexualitet.

Back to top