Skip to Content

Äldre

Sexualiteten är viktig för äldre

För majoriteten av äldre personer är ett fungerande sexliv en viktig del av livskvaliteten och oavsett hälsa i övrigt finns ett behov av att uttrycka sin sexualitet. Sexualiteten förändras genom livet och påverkas av sjukdomar och för många förändras även den sexuella praktiken. Närhet och beröring får ökad betydelse och ses som mer centralt än exempelvis samlag. Äldre personer som upplever sig ha en tillfredsställande sexualitet uppger också en högre livskvalitet.

Back to top