Skip to Content

Äldre

Reflektionsfråga:

  • Hur upplever du er beredskap för att hantera kärleksrelationer på boendet eller i den verksamhet där du arbetar?

  • Tänk på

    När relationer uppstår på till exempel demensboenden behöver personal både främja rätten till den egna sexualiteten och sexuella upplevelser. Samtidigt behöver det säkerställas att sexuella aktiviteter är baserade på ömsesidighet och samtycke och skydda sårbara personer från övergrepp.

Back to top