Skip to Content

Äldre

Sexualiteten är viktig för äldre

Förutsättningar för en god sexualitet och hälsa för äldre personer är dock ofta bristfälliga. Det finns behov och efterfrågan bland äldre av information och stöd som rör sexuell hälsa. Den information och rådgivning som finns riktar sig oftast till yngre målgrupper och handlar därför inte om de specifika frågor som kan beröra äldre. Många saknar ett eget rum, möjlighet att kunna stänga om sig, en egen toalett eller möjligheten för par att bo tillsammans. Detta behöver vi ta hänsyn till i arbetet inom äldreomsorgen och socialtjänsten.

Back to top