Skip to Content

Personer med funktionsnedsättning

Förvärvad funktionsnedsättning och sexualitet

Att förvärva en funktionsnedsättning mitt i livet kan innebära förändringar även i den sexuella funktionen. Kroppen kanske känns och fungerar annorlunda än innan och många upplever att informationen om hur sexualiteten påverkas när kroppen förändras är bristfällig.

Tillgång till anpassad information och stöd samt möjlighet att ställa frågor ökar möjligheterna för sexuellt välbefinnande.

Back to top