Skip to Content

Personer med funktionsnedsättning

Särskild utsatthet

Personer med funktionsnedsättningar lever på olika sätt i en särskild utsatthet där till exempel risken att bli utnyttjad kan vara större. Det kan handla om att vara beroende av andra för att utföra dagliga rutiner, svårigheter att kommunicera ett nej eller berätta om vad som hänt om man inte har ett talat språk. Det kan också handla om svårigheter att markera gränser när man inte kan röra sin kropp eller att läsa av sociala koder. Som personal är det viktigt att vara uppmärksam på signaler för när något inte står rätt till och kunna hjälpa till med gränssättningar, finnas som stöd eller vid behov hänvisa till annan hjälp.

Back to top