Skip to Content

Personer med funktionsnedsättning

Reflektionsfrågor:

  • Hur pratar ni med dem ni möter om kärlek, relationer och hur man träffar någon?
  • Hur tror ni att personalens egna attityder och kunskaper om sexualitet påverkar verksamheten och brukarna? 
  • Vilken information om kropp och sexualitet finns tillgänglig?
  • Är den anpassad så att brukarna kan förstå den?
Back to top