Skip to Content

Personer med funktionsnedsättning

Reflektionsfrågor:

  • Har ni tillräcklig kunskap om hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar sexualiteten?
  • Vilken typ av samtal, stöd och information finns tillgänglig för era brukare om det? 
Back to top