Skip to Content

Personer med funktionsnedsättning

Omgivningens inställning påverkar sexualiteten

Omgivningens inställning påverkar ens sexualitet. Andras fördomar kan bli ett större hinder för utlevandet av sexualiteten än funktionsnedsättningen i sig. Många personer med en funktionsnedsättning upplever att de blir avsexualiserade av omgivningen, alternativt att man möts av föreställningar om att vara översexuella, med en okontrollerbar drift. Sexualiteten antingen osynliggörs eller framställs som problematisk på grund av andras föreställningar.

Att vara hbtq-person och leva med en funktionsnedsättning innebär ett dubbelt normbrott. Många hbtq-personer med funktionsnedsättningar vittnar om en upplevelse av att bli osynliggjord i sin sexualitet.

Back to top