Skip to Content

Personer med funktionsnedsättning

Reflektionsfrågor:

  • Hur upplever du er beredskap för att hantera sexuell utsatthet i verksamhet där du arbetar?
  • Vad skulle behöva utvecklas mer för att beredskapen ska bli bättre?

  • Tips

    Forum Skill har tagit fram Något har hänt. Ett material som vänder sig till personer med funktionsnedsättningar om hur man kan må bra igen efter sexuella övergrepp. Det hittar ni på nagotharhant.se

Back to top