Skip to Content

Personer med funktionsnedsättning

Sexualitet och funktionsnedsättning

Sexualiteten är en viktig del av varje människas liv, oavsett om eller hur den levs ut. Alla personer har rätt till sin egen sexualitet och till bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa. Funktionsnedsättningar påverkar på olika sätt möjligheterna att leva ut sin sexualitet på det sätt man vill.

En rörelsenedsättning kan till exempel påverka förmågan att röra vid sig själv eller en partner. Om man är beroende av assistans eller bor i en bostad med särskild service (BMSS) påverkar det ens möjligheter till sexuellt självbestämmande.

Back to top